Aktualności

Szkolenie 26-27 lutego

Zarząd Lubuskiego Związku Pszczelarzy serdecznie zaprasza na szkolenie pt. „NOWOCZESNA GOSPODARKA PASIECZNA W ASPEKCIE RÓŻNYCH TYPÓW ULI, ZWALCZANIA CHORÓB I BADANIA JAKOŚCI MIODU ORAZ WOSKU PSZCZELEGO”, które odbędzie się w dniach 26-27 lutego b.r. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

Karty zgłoszenia na szkolenie dostępne są u Prezesów RKP.
Nabór trwa do 10 lutego.


Poniżej tematy wykładów.

26.02.2022r.
PROBLEMY Z JAKOŚCIĄ WOSKU I WĘZY.
DR EWA WAŚ

ANALIZA PYŁKOWA MIODU, CZYLI JAKĄ ETYKIETĘ NAKLEIĆ NA SŁOIK?
DR DARIUSZ TEPER

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE MIODU. KTÓRE BADANIA ZLECIĆ?
DR EWA WAŚ

PSZCZOŁA MIODNA I DZIKIE PSZCZOŁOWATE W ŚRODOWISKU – FAKTY I MITY.
DR DARIUSZ TEPER

27.02.2022R.
EWOLUCJA I ZMIANY W KONSTRUKCJI ULA OD POCZĄTKU DO DNIA DZISIEJSZEGO.
JĘDRZEJ WIGURA

PORÓWNANIE NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW DO BUDOWY ULI I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ.
JĘDRZEJ WIGURA

UL IDEALNY DLA PSZCZÓŁ A WYGODA I ERGONOMIA PRACY PSZCZELARZA.
JĘDRZEJ WIGURA

CZY UL WPŁYWA NA ILOŚĆ POZYSKIWANEGO W PASIECE MIODU?
JĘDRZEJ WIGURA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII GSM DO WYPOSAŻENIA ULI I OCHRONY ORAZ MONITORINGU PASIEK.
JĘDRZEJ WIGURA

CAŁOROCZNA GOSPODARKA PASIECZNA; BIOLOGICZNE I FARMAKOLOGICZNE METODY ZWALCZANIA PASOŻYTA Varroa Destructor.
MGR INŻ. MAREK PODLEWSKI

WYMIANA MATEK PSZCZELICH I TWORZENIE ODKŁADÓW JAKO WAŻNY ELEMENT NOWOCZESNEJ GOSPODARKI PASIECZNEJ.
MGR INŻ. MAREK PODLEWSKI

WPŁYW CHORÓB PSZCZÓŁ GŁÓWNIE VARROA DESTRUCTOR NA ROZWÓJ I KONDYCJE RODZIN PSZCZELICH.
MGR INŻ. MAREK PODLEWSKI

SELEKCJA PSZCZÓŁ DROGĄ DO UTRZYMANIA ZDROWYCH I SILNYCH RODZIN PSZCZELICH.
MGR INŻ. MAREK PODLEWSKI

Nowy Zarząd LZP

W dniu 16 października w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbył się Walny Zjazd Delegatów Lubuskiego Związku Pszczelarzy.
Na Zjeździe został powołany nowy Zarząd w składzie:
Prezes – Bogusław Dubiel
Wice Prezes – Marcin Kamiński
Skarbnik – Wojciech Dobicki
Sekretarz – Bogumił Stasiak
Członek Zarządu – Andrzej Leszko.

Święto Miodu

W dniu 22 sierpnia 2021 w Muzeum Etnograficznym w Ochli odbyło się „Święto Miodu” organizowane Muzeum, Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego oraz Lubuski Związek Pszczelarzy. Honorowymi gośćmi byli: Marszałek Stanisław Tomczyszyn oraz Sekretarz Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego pan Stanisław Duszczak.

Podczas uroczystości zostały wręczone Prezesa Lesława Teterę i Pana Stanisława Duszczaka najwyższe odznaczenia Polskiego Związku Pszczelarzy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pszczelarstwa dla naszych Członków.
Statuetki im. Ks. Jana Dzierżona otrzymali: Jerzy Weryho, Eugeniusz Jankowiecki, Ryszard Czajka.

W trakcie trwania Święta Miodu został rozstrzygnięty konkurs na Najlepszy Miód, na Najlepszy produkt z miodem i Najlepszy wypiek z miodem.
Odbyły się również warsztaty i wykłady dotyczące chowu pszczół i prac pasiecznych, pokazy wirowania miodu oraz konkursy o tematyce pszczelarskiej dla dzieci.


Bogata oferta wystawiennicza, różnorodność stoisk z miodem i produktami pszczelimi oraz wiele innych sprawiły, że impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem pszczelarzy i mieszkańców Zielonej Góry oraz okolicznych miejscowości.

Biuro LZP otwarte

Od 4 maja biuro LZP będzie czynne w poniedziałki i czwartki w godzinach 9-14.
Termin podpisywania umów na sprzęt oraz urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej mija 25 czerwca.

Nowoczesne technologie w pszczelarstwie

Sprawozdanie z realizacji operacji pt: „Nowoczesne technologie w pszczelarstwie” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019
W dniach 19-22 września 2019r. 40 osobowa grupa pszczelarzy województwa lubuskiego realizowała operację pt.: ,,Nowoczesne technologie w pszczelarstwie” w formie wyjazdu studyjnego.
Celem operacji była wymiana wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii stosowanych w pszczelarstwie.
Pszczelarze podczas wyjazdu studyjnego:
– mieli okazję zobaczyć i uzyskać niezbędne informacje w zakresie stosowanych nowoczesnych technologii w działalności pszczelarskiej;
– mieli możliwość bezpośredniego kontaktu i wymiany poglądów z producentami, wytwórcami i przedsiębiorcami, którzy działają na rzecz innowacyjności w pszczelarstwie;
– mieli okazję zobaczyć i ocenić przydatność oraz możliwość zastosowania w swojej pasiece nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania i dystrybucji produktów pszczelich;
– mieli okazję bezpośredniego kontaktu z osobami, których główną działalnością i źródłem utrzymania jest chów pszczół lub działalność gospodarcza na rzecz pszczelarzy a także zaobserwować ich wpływ na rozwój wsi i tworzenie miejsc pracy.

Podczas wyjazdu studyjnego pszczelarze odwiedzili: Gospodarstwo Pasieczne ,,Sądecki Bartnik” w miejscowości Stróże. ,,Sądecki Bartnik” jest firmą wielobranżową w której prowadzona jest pasieka towarowa (1500 rodzin pszczelich), towarowa hodowla matek pszczelich oraz działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu hurtowni sprzętu pszczelarskiego, sprzedaży miodu i innych produktów pszczelich, prowadzenia nowoczesnego laboratorium badania jakości produktów pszczelich, a także usług w zakresie działalności agroturystycznej (noclegowej, gastronomicznej), poza tym Bartnik Sądecki oferuje zwiedzanie skansenu pszczelarskiego oraz daje możliwość sprawdzenia leczniczego wpływu na układ oddechowy atmosfery ulowej po pobyt w domkach do apiterapii. LZP nawiązał współpracę z Laboratorium Analityki Produktów Pszczelich Bartnika Sądeckiego w zakresie badania jakości produktów pszczelich.

Pszczelarze odwiedzili Przedsiębiorstwo Łysoń, które zatrudnia ponad 300 pracowników ze wsi Klecza Dolna i okolic – największego pracodawcę w okolicy. Firma Łysoń zajmuję się produkcją uli styropianowych, sprzętu pszczelarskiego oraz całych linii technologicznych do odsklepiania, wirowania, rozlewania i pakowania miodu. Uczestnicy zobaczyli cykl produkcji wszystkich elementów składowych ula ze styropianu, miodarek kasetonowych i radialnych.

Odbyło się również spotkanie z przedstawicielem firmy podczas którego nastąpiła wymiana poglądów i sugestii dotyczących funkcjonalności oferowanego firmę sprzętu.

Pszczelarze Lubuscy odwiedzili trzy pasieki rodzinne, które stanowią z powodzeniem jedyne źródło utrzymania rodziny. Zapoznali się z ich organizacją wewnętrzną i zakresem działalności.

Na zakończenie wyjazdu studyjnego pszczelarze uczestniczyli w XXXVII Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza w Bielsku Białej, gdzie mieli możliwość na wystawie pszczelarskiej zapoznania się z najnowszymi technologiami w zakresie chowu pszczół jak również organizacji gospodarki pasiecznej oraz najnowszymi trendami pszczelarstwa na świecie.

Wyjazd studyjny 2019