Regulamin konkursu ,,Najlepszy miód z lubuskich pasiek”

organizowanego w dniu 02.09.2023 r. na IV Lubuskim Miodobraniu.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizator konkursu: Lubuski Związek Pszczelarzy w Zielonej Górze .
 2. Współorganizator: Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego,
 3. Celem konkursu jest propagowanie tradycyjnych miodów, charakterystycznych dla obszaru województwa lubuskiego. Konkurs ma za zadanie wyłonienie i nagrodzenie pszczelarzy wyróżniających się najwyższą jakością produktu.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. W konkursie mogą wziąć udział pszczelarze zrzeszeni w Lubuskim Związku Pszczelarzy w Zielonej Górze oraz osoby hodujące pszczoły amatorsko będące w ewidencji Powiatowych Lekarzy Weterynarii województwa lubuskiego.
 2. Główna siedziba pszczelarza i miejsce prowadzenia pasieki muszą znajdować się na terenie Województwa Lubuskiego.
 3. Warunki udziału pszczelarza w konkursie są określone w niniejszym Regulaminie, dostępnym u Organizatora.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w oświadczeniu.
 5. Uczestnik konkursu jest zobowiązany w dniu konkursu dostarczyć miód w nieoznakowanym słoiku o poj. 0,315-0,320 ml. do organizatora konkursu w godzinach 10.00-11.00.
 6. W Konkursie może brać udział tylko naturalny produkt pszczeli.
 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 8. Każda pasieka – uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden miód do konkursu.
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na fotografowanie, nagrywanie wizerunku oraz towaru podczas IV Lubuskiego Miodobrania z możliwością wykorzystania LZP podczas i po imprezie.

§ 3. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Wyboru najlepszego miodu dokona Komisja powołana Organizatora w dniu Konkursu. Ocena Komisji nie podlega podważeniu i jest ostateczna.
 2. Członkowie Komisji będą oceniać produkty kierując się następującymi kryteriami:
 1. smakiem,
 2. zapachem,
 3. barwą.
 1. Z prac Komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.
 2. Organizator nie zwraca produktów dostarczonych na konkurs.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu imprezy o godz. 13.30.
 4. Nagrodami w konkursie są:

I miejsce – odstojnik do miodu ze stali nierdzewnej 70 l

II miejsce – odstojnik do miodu ze stali nierdzewnej 50 l

III miejsce – odstojnik do miodu ze stali nierdzewnej 30 l.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. W konkursie nie mogą brać udziału Członkowie Zarządu LZP oraz członkowie ich rodzin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 3. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy Regulamin ustala Organizator.