Projekt: Zakup węzy pszczelej – poprawa warunków sanitarnych rodzin  pszczelich

Zarząd Lubuskiego Związku Pszczelarzy w Zielonej Górze w ramach zadania zleconego Zarząd Województwa Lubuskiego jest realizatorem projektu pn ,,Zakup węzy pszczelej – poprawa warunków sanitarnych rodzin  pszczelich”.

Realizator Projektu dokona zakupu węzy pszczelej dobrej jakości dla   pszczelarzy prowadzących swoje  pasieki w wybranych powiatach na terenie województwa lubuskiego tj. powiatach: miejskim Zielona Góra, zielonogórskim, żarskim, żagańskim, nowosolskim, świebodzińskim, krośnieńskim, wschowskim oraz pszczelarzy członków LZP w Zielonej Górze z powiatów ościennych województwa lubuskiego deklarujących chęć udziału w projekcie. Zakupiona w ramach projektu węza zostanie podzielona między biorących udział w Projekcie pszczelarzy. Po umieszczeniu w rodzinach pszczelich wpłynie na poprawę zdrowotności pszczół.

Nabór będzie się odbywał w siedzibie realizatora w dniach:
15-30.06.2023r. pon.-czw. w godzinach od 9.30 do 13.30.

Adres siedziby:
Lubuski Związek Pszczelarzy
Ul. Drzewna 15
65-060 Zielona Góra
Nr tel. 683266156

Dokumenty do pobrania: