Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 3/2023

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W dniu 29.03.2023 r., została zawarta umowa nr 3/2023 między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Lubuskim Związekiem Pszczelarzy jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji: Poprawa warunków higienicznych w rodzinach pszczelich.Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2022 – 2023.

Celem operacji będzie realizacja szkolenia dla grupy pszczelarzy w zakresie poprawy warunków higienicznych w rodzinach pszczelich mających wpływ na funkcjonowanie rodziny pszczelej w środowisku naturalnym oraz ilość i jakość  uzyskanych od pszczół produktów pszczelich.

Efekty realizacji operacji:

– przeprowadzenie jednego szkolenia dla pszczelarzy

– udział 50 pszczelarzy z województwa lubuskiego w szkoleniu dotyczącym poprawy warunków higienicznych w rodzinach pszczelich.

Realizowana operacja wpłynie pozytywnie na rozwój obszarów wiejskich po:

– poprawę warunków higienicznych w rodzinach pszczelich poprawie ulegnie również dobrostan zwierząt, którymi są pszczoły;

– uzyskanie produktów pszczelich o wyższej wartości;

– uzyskanie większych dochodów ze sprzedaży produktów pszczelich o lepszej wartości

– uzyskanie większych możliwości zapylających rodziny pszczelej co ma związek z uzyskiwaniem wyższych planów w produkcji rolnej; 

Więcej informacji na stronie Partnera.

Zostań Parterem KSOW na www.ksow.pl