Aktualności

Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 4/2023

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W dniu 29.03.2023 r., została zawarta umowa nr 4/2023 między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Lubuskim Związkiem Pszczelarzy jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji: „Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa pasiecznego”Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2022 – 2023.

Celem operacji jest zapoznanie uczestników wyjazdu studyjnego z innowacyjnymi rozwiązaniami w gospodarce pasiecznej, przedstawienie praktycznych zastosowań nowoczesnego sprzętu pszczelarskiego w celu wdrożenia tych umiejętności w swoich pasiekach, pokazanie alternatywnych sposobów organizacji gospodarstwa pasiecznego, które nie ogranicza się tylko do sprzedaży produktów pszczelich.

Efekty realizacji operacji:

– przeprowadzenie 1 wyjazdu studyjnego,

– zwiększenie liczby pszczelarzy stosujących innowacyjne technologie w chowie pszczół, produkcji miodu, hodowli matek pszczelich

– wzrost liczby pasiek rozszerzających działalność na inne, nowe kierunki rozwoju gospodarki pasiecznej.

Zdobycie wiedzy i doświadczeń w zakresie innowacji 40 pszczelarzy.

Realizowana operacja wpłynie pozytywnie na rozwój obszarów wiejskich po:

– zastosowanie  nowoczesnych technologii chowu pszczół w  pasiekach, co przyczyni się do zwiększenia ilości zdrowych rodzin pszczelich, a to uzyskiwanie wyższych plonów rolników, sadowników, producentów warzyw ze względu na wzrost skuteczności zapylania;

– możliwość uruchomienia działalności gospodarczej polegającej np. na apiterapii, miodosytnictwie, działalności edukacyjnej, produkcji węzy pszczelej i apiturystyce;

– zwiększenie dochodów uzyskiwanych pszczelarzy wynikających ze zwiększenia oferty przetworzonych  produktów pszczelich w gospodarstwach pasiecznych ;

– rozwój współpracy  pomiędzy podmiotami działającymi na terenach wiejskich (pszczelarze, rolnicy, sadownicy i producenci warzyw).

– zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Więcej informacji na stronie Partnera.

Zostań Parterem KSOW na www.ksow.pl

Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 3/2023

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W dniu 29.03.2023 r., została zawarta umowa nr 3/2023 między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Lubuskim Związekiem Pszczelarzy jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji: Poprawa warunków higienicznych w rodzinach pszczelich.Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2022 – 2023.

Celem operacji będzie realizacja szkolenia dla grupy pszczelarzy w zakresie poprawy warunków higienicznych w rodzinach pszczelich mających wpływ na funkcjonowanie rodziny pszczelej w środowisku naturalnym oraz ilość i jakość  uzyskanych od pszczół produktów pszczelich.

Efekty realizacji operacji:

– przeprowadzenie jednego szkolenia dla pszczelarzy

– udział 50 pszczelarzy z województwa lubuskiego w szkoleniu dotyczącym poprawy warunków higienicznych w rodzinach pszczelich.

Realizowana operacja wpłynie pozytywnie na rozwój obszarów wiejskich po:

– poprawę warunków higienicznych w rodzinach pszczelich poprawie ulegnie również dobrostan zwierząt, którymi są pszczoły;

– uzyskanie produktów pszczelich o wyższej wartości;

– uzyskanie większych dochodów ze sprzedaży produktów pszczelich o lepszej wartości

– uzyskanie większych możliwości zapylających rodziny pszczelej co ma związek z uzyskiwaniem wyższych planów w produkcji rolnej; 

Więcej informacji na stronie Partnera.

Zostań Parterem KSOW na www.ksow.pl

KONFERENCJA PSZCZELARSKA

Zarząd LZP uprzejmie informuje, że w dniu 1 kwietnia b.r.  w godz. 9.00-14.00,  w sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbędzie się Konferencja Pszczelarska pt.: „Pasieka w dobie zmian klimatu” .

Wykłady przeprowadzi dr Benedykt Polaczek –  Wolny Uniwersytet w Berlinie.

Konferencja skierowana jest do pszczelarzy. Mamy 40 miejsc, także decyduje kolejność zgłoszeń na adres mailowy : sekretariat@lzp.zgora.pl

W załączeniu karta zgłoszenia. Nabór trwa do 24 marca.