Szkolenia

2023
Szkolenie: „Poprawa warunków higienicznych w rodzinach pszczelich”
2020
Szkolenie „Rok w pasiece oraz ekologiczna gospodarka pasieczna”

Ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń to 15 stycznia 2021.
MIEJSCE i DATA SZKOLENIA: szkolenie online (platforma TEAMS), 6-7 lutego 2021r.

2019
„Choroby pszczół, sposoby ich zwalczania oraz wpływ na prowadzenie gospodarki pasiecznej”