Lubuski Związek Pszczelarzy

Tradycje pszczelarskie na ziemi Lubuskiej sięgają średniowiecza. Śmiało można powiedzieć, iż był to region mlekiem i miodem płynący. W późniejszym okresie duży wkład w propagowanie pszczelarstwa i jego rozwój wnieśli repatrianci z Kresów wschodnich, którzy osiedli na naszych terenach. Bukowina Bobrzańska, Żary, Żagań, Zielona Góra, Krosno, Kożuchów, Szprotawa i inne regiony ziemi Lubuskiej. Były to ciężkie czasy nie tylko dla pszczelarstwa.
Nie było miodarek i sprzętu pszczelarskiego. Pszczelarze dawali sobie radę. Miód był wyciskany z plastrów.
Pasję obcowania z przyrodą oraz pszczołami dzielili z co raz większą liczbą osób. Pszczelarzy nie odstraszała ciężka praca, i żądła pszczół. Tradycje pszczelarskie zaczęły przechodzić z ojca na syna. Pszczelarze doszli do wniosku, iż w jedności siła. Zrzeszali się w Koła. Powstawały także spółdzielnie pszczelarskie.
W latach 60-tych powstał Wojewódzki Związek Pszczelarski w Zielonej Górze. Przechodził on swoje wzloty i upadki. Dziś jest to zrzeszenie, którego członkami są pszczelarze, działający po swoje terenowe Koła Pszczelarz. Aktualnie jest to 20 Kół z 805 członkami posiadającymi 24 448 tyś rodzin pszczelich.
Celem Związku jest propagowanie rozwoju pszczelarstwa i ochrony środowiska naturalnego. Reprezentowanie i ochrona interesów oraz godności i dobrego imienia pszczelarzy.
Działalność Związku opiera się na społecznej pracy ogółu członków oraz na dobrowolnych składkach członkowskich.
Praca Zarządu oparta jest na Statucie, który zatwierdzony jest Walne Zgromadzenie Członków. Wybory władz zgodnie ze statutem odbywają się co 4 lata.

Obecnie wybrany Zarząd:

Prezes – Bogusław Dubiel

Wice Prezes – Marcin Kamiński

Skarbnik – Wojciech Dobicki

Sekretarz – Bogumił Stasiak

Członek Zarządu – Andrzej Leszko