Regulamin konkursu ,,Najlepszy miód z lubuskich pasiek”

organizowanego w dniu 02.09.2023 r. na IV Lubuskim Miodobraniu.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizator konkursu: Lubuski Związek Pszczelarzy w Zielonej Górze .
 2. Współorganizator: Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego,
 3. Celem konkursu jest propagowanie tradycyjnych miodów, charakterystycznych dla obszaru województwa lubuskiego. Konkurs ma za zadanie wyłonienie i nagrodzenie pszczelarzy wyróżniających się najwyższą jakością produktu.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. W konkursie mogą wziąć udział pszczelarze zrzeszeni w Lubuskim Związku Pszczelarzy w Zielonej Górze oraz osoby hodujące pszczoły amatorsko będące w ewidencji Powiatowych Lekarzy Weterynarii województwa lubuskiego.
 2. Główna siedziba pszczelarza i miejsce prowadzenia pasieki muszą znajdować się na terenie Województwa Lubuskiego.
 3. Warunki udziału pszczelarza w konkursie są określone w niniejszym Regulaminie, dostępnym u Organizatora.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w oświadczeniu.
 5. Uczestnik konkursu jest zobowiązany w dniu konkursu dostarczyć miód w nieoznakowanym słoiku o poj. 0,315-0,320 ml. do organizatora konkursu w godzinach 10.00-11.00.
 6. W Konkursie może brać udział tylko naturalny produkt pszczeli.
 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 8. Każda pasieka – uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden miód do konkursu.
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na fotografowanie, nagrywanie wizerunku oraz towaru podczas IV Lubuskiego Miodobrania z możliwością wykorzystania LZP podczas i po imprezie.

§ 3. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Wyboru najlepszego miodu dokona Komisja powołana Organizatora w dniu Konkursu. Ocena Komisji nie podlega podważeniu i jest ostateczna.
 2. Członkowie Komisji będą oceniać produkty kierując się następującymi kryteriami:
 1. smakiem,
 2. zapachem,
 3. barwą.
 1. Z prac Komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.
 2. Organizator nie zwraca produktów dostarczonych na konkurs.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu imprezy o godz. 13.30.
 4. Nagrodami w konkursie są:

I miejsce – odstojnik do miodu ze stali nierdzewnej 70 l

II miejsce – odstojnik do miodu ze stali nierdzewnej 50 l

III miejsce – odstojnik do miodu ze stali nierdzewnej 30 l.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. W konkursie nie mogą brać udziału Członkowie Zarządu LZP oraz członkowie ich rodzin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 3. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy Regulamin ustala Organizator.

IV lubuskie miodobranie 2 września 2023

ROGRAM IV LUBUSKIEGO MIODOBRANIA

02 września 2023r.

Ogród Botaniczny w Zielonej Górze

– 10.00 – oficjalne otwarcie III Lubuskiego Miodobrania, wystąpienia zaproszonych gości oraz wręczenie odznaczeń Polskiego Związku Pszczelarskiego, ogłoszenie konkursu na „Najlepszy miód z lubuskich pasiek”

– 10.30-12.30 wykład dla pszczelarzy „Profilaktyka i zwalczanie chorób w rodzinach pszczelich w okresie przygotowania do zimowli” – dr inż. Jerzy Samborski

– 12.00 – grochówka dla uczestników IV Lubuskiego Miodobrania

– 12.30 – pokaz miodobrania wraz z degustacją miodu,

– 13.30 – ogłoszenie wyników konkursu na „Najlepszy miód z lubuskich pasiek”, wręczenie nagród

– 10.00-14.00 warsztaty pszczelarskie dla dzieci ( budowa domków dla pszczół murarek, zbijanie ramek pszczelich, kolorowanki pszczelarskie, konkurs rodzinny z nagrodami)

-10.00-14.00 stoiska z miodem, prezentacja sprzętu pszczelarskiego

-10.00-14.00 – konkursy dla dzieci

Podczas imprezy dodatkowo:

– zajęcia plastyczne dla dzieci – Sylwia Gromacka-Staśko

Projekt: Zakup węzy pszczelej – poprawa warunków sanitarnych rodzin  pszczelich

Zarząd Lubuskiego Związku Pszczelarzy w Zielonej Górze w ramach zadania zleconego Zarząd Województwa Lubuskiego jest realizatorem projektu pn ,,Zakup węzy pszczelej – poprawa warunków sanitarnych rodzin  pszczelich”.

Realizator Projektu dokona zakupu węzy pszczelej dobrej jakości dla   pszczelarzy prowadzących swoje  pasieki w wybranych powiatach na terenie województwa lubuskiego tj. powiatach: miejskim Zielona Góra, zielonogórskim, żarskim, żagańskim, nowosolskim, świebodzińskim, krośnieńskim, wschowskim oraz pszczelarzy członków LZP w Zielonej Górze z powiatów ościennych województwa lubuskiego deklarujących chęć udziału w projekcie. Zakupiona w ramach projektu węza zostanie podzielona między biorących udział w Projekcie pszczelarzy. Po umieszczeniu w rodzinach pszczelich wpłynie na poprawę zdrowotności pszczół.

Nabór będzie się odbywał w siedzibie realizatora w dniach:
15-30.06.2023r. pon.-czw. w godzinach od 9.30 do 13.30.

Adres siedziby:
Lubuski Związek Pszczelarzy
Ul. Drzewna 15
65-060 Zielona Góra
Nr tel. 683266156

Dokumenty do pobrania:

Pół miliona złotych na wsparcie lubuskich pszczelarzy

Samorząd województwa po raz kolejny dofinansował zakup węzy pszczelej. W tym roku 500 tys. zł trafi do lubuskich pszczelarzy. W poniedziałek, 12 czerwca 2023 r. podpisano umowę z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. oraz z Lubuskim Związkiem Pszczelarzy w Zielonej Górze.

Pół miliona złotych naczone zostanie na zakup dobrej jakości węzy pszczelej, która następnie zostanie rozdysponowana wśród lubuskich pszczelarzy. W imieniu wicemarszałka Stanisława Tomczyszyna umowy dotacji przekazał Piotr Dembiński – zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Zadanie realizowane będzie w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zmierzającego w szczególności do poprawy warunków sanitarnych rodzin pszczelich po zakup oraz wymianę węzy pszczelej.

Węza pszczela to specjalny szablon z komórkami, który umieszczony w ulu ułatwia budować plastry w pasiece. Wymiana starych plastrów na węzę pozwala zachować czystość, chroni przed chorobami, wspomaga rozwój i kondycję pszczół oraz wpływa na ich liczebność.

Oryginalny artykuł pod adresem: https://lubuskie.pl/wiadomosci/20694
Fot: Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi