Zakup sprzętu pszczelarskiego 2022r.

Dzień dobry,

uprzejmie informuję, że w dniu 18 marca b.r. KOWR podpisał umowy na nasze projekty, w tym na zakup sprzętu pszczelarskiego. Niestety jak co roku musimy ograniczyć planowane zakupy. W załączeniu przesyłam tabelę z podziałem środków na RKP.

Jeżeli chodzi o przyznane środki na refundację urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej, to mamy niestety analogiczną sytuację. Dlatego bardzo proszę o zweryfikowanie wcześniej dosłanych zamówień i przesłanie do dnia 28 marca potwierdzonych chęci zakupu tych urządzeń ( często się zdarza, że pszczelarze rezygnują ).

Termin na podpisanie umów na zakupy to 15 czerwca b.r. Jak zawsze, do podpisania umowy potrzebne są 2 kopie faktury zakupu, dwie kopie potwierdzeń przelewu ( niedopuszczalna jest zapłata gotówką ), a także kopia dokumentu potwierdzająca że pszczelarz prowadzi RHD lub sprzedaż bezpośrednią. Przelew powinien zostać wysłany z konta pszczelarza. 

Po 15 czerwca zaczniemy realizować zakupy z listy rezerwowej, którą utworzymy na podstawie zgłoszeń.

Pozdrawiam Ewa Lawdańska