II Konferencja pszczelarska pt.: „Organizacja pasiek wielkotowarowych”

Zgodnie z umową zawartą w dniu 01 marca 2022r. pomiędzy Województwem Lubuskim, Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze, a Lubuskim Związkiem Pszczelarzy, w dniu 12 marca 2022r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze miała miejsce II Konferencja pszczelarska pt.: „Organizacja pasiek wielkotowarowych”.

W konferencji wzięło udział 60 pszczelarzy z województwa lubuskiego zrzeszonych w Lubuskim Związku Pszczelarzy z siedzibą w Zielonej Górze, oraz Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wielkopolskim.

Spotkanie otworzył Prezes Lubuskiego Związku Pszczelarzy Bogusław Dubiel, witając przybyłych gości oraz dziękując za wsparcie w organizacji konferencji panu Jackowi Urbańskiemu, dyrektorowi Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze.

Następnie głos zajął pan Zbigniew Kołodziej, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku województwa lubuskiego. Przedstawił zgromadzonym informację o zrealizowanym w 2021roku zadaniu publicznym Województwa Lubuskiego pt. ”Zakup węzy pszczelej – poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich”,. Projekt w wysokości 200 00 zł został zrealizowany Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. W tym roku projekt na zakup węzy pszczelej w wysokości 300 000 zł będzie realizowany Lubuski Związek Pszczelarzy.

Kolejno głos zajął pan Jacek Urbański, Dyrektor LCPR w Zielonej Górze przedstawiając zakres współpracy z pszczelarzami w województwie lubuskim w roku ubiegłym oraz w przyszłych latach.

Wykłady dla zgromadzonych pszczelarzy przeprowadził dr inż. Jerzy Samborski z Katedry Anatomii Zwierząt i Zoologii Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Konferencja skierowana była do pszczelarzy posiadających od 50 rodzin pszczelich, dlatego wykładowca skupił się na tematyce dotyczącej pasiek wielkotowarowych. Dr Samborski poruszył m.in. temat dotyczący szans i zagrożeń pszczelarstwa w zachodniej i północno-zachodniej części Polski, biologii rodziny pszczelej jako podstawy uzyskiwanej produkcji, podstaw wysokiej produkcji rodzin pszczelich w pasiekach towarowych.

W przerwie między wykładami obecni mogli obejrzeć prezentację wózka służącego do załadunku uli w pasiekach wielkotowarowych, którą przeprowadził pan Jerzy Przybyłowski, właściciel firmy Rummel. Pszczelarze z zainteresowaniem przyglądali się nowatorskiej metodzie załadunku uli.

Podczas zaplanowanej przerwy uczestnicy konferencji mieli do dyspozycji catering przygotowany firmę zewnętrzną ( bufet kawowy, napoje, obiad ).

Wszyscy pszczelarze uczestniczący w spotkaniu otrzymali materiały szkoleniowe oraz certyfikat poświadczający udział w konferencji.