Nowy Zarząd LZP

W dniu 16 października w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbył się Walny Zjazd Delegatów Lubuskiego Związku Pszczelarzy.
Na Zjeździe został powołany nowy Zarząd w składzie:
Prezes – Bogusław Dubiel
Wice Prezes – Marcin Kamiński
Skarbnik – Wojciech Dobicki
Sekretarz – Bogumił Stasiak
Członek Zarządu – Andrzej Leszko.