Biuro LZP otwarte

Od 4 maja biuro LZP będzie czynne w poniedziałki i czwartki w godzinach 9-14.
Termin podpisywania umów na sprzęt oraz urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej mija 25 czerwca.

Nowoczesne technologie w pszczelarstwie

Sprawozdanie z realizacji operacji pt: „Nowoczesne technologie w pszczelarstwie” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019
W dniach 19-22 września 2019r. 40 osobowa grupa pszczelarzy województwa lubuskiego realizowała operację pt.: ,,Nowoczesne technologie w pszczelarstwie” w formie wyjazdu studyjnego.
Celem operacji była wymiana wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii stosowanych w pszczelarstwie.
Pszczelarze podczas wyjazdu studyjnego:
– mieli okazję zobaczyć i uzyskać niezbędne informacje w zakresie stosowanych nowoczesnych technologii w działalności pszczelarskiej;
– mieli możliwość bezpośredniego kontaktu i wymiany poglądów z producentami, wytwórcami i przedsiębiorcami, którzy działają na rzecz innowacyjności w pszczelarstwie;
– mieli okazję zobaczyć i ocenić przydatność oraz możliwość zastosowania w swojej pasiece nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania i dystrybucji produktów pszczelich;
– mieli okazję bezpośredniego kontaktu z osobami, których główną działalnością i źródłem utrzymania jest chów pszczół lub działalność gospodarcza na rzecz pszczelarzy a także zaobserwować ich wpływ na rozwój wsi i tworzenie miejsc pracy.

Podczas wyjazdu studyjnego pszczelarze odwiedzili: Gospodarstwo Pasieczne ,,Sądecki Bartnik” w miejscowości Stróże. ,,Sądecki Bartnik” jest firmą wielobranżową w której prowadzona jest pasieka towarowa (1500 rodzin pszczelich), towarowa hodowla matek pszczelich oraz działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu hurtowni sprzętu pszczelarskiego, sprzedaży miodu i innych produktów pszczelich, prowadzenia nowoczesnego laboratorium badania jakości produktów pszczelich, a także usług w zakresie działalności agroturystycznej (noclegowej, gastronomicznej), poza tym Bartnik Sądecki oferuje zwiedzanie skansenu pszczelarskiego oraz daje możliwość sprawdzenia leczniczego wpływu na układ oddechowy atmosfery ulowej po pobyt w domkach do apiterapii. LZP nawiązał współpracę z Laboratorium Analityki Produktów Pszczelich Bartnika Sądeckiego w zakresie badania jakości produktów pszczelich.

Pszczelarze odwiedzili Przedsiębiorstwo Łysoń, które zatrudnia ponad 300 pracowników ze wsi Klecza Dolna i okolic – największego pracodawcę w okolicy. Firma Łysoń zajmuję się produkcją uli styropianowych, sprzętu pszczelarskiego oraz całych linii technologicznych do odsklepiania, wirowania, rozlewania i pakowania miodu. Uczestnicy zobaczyli cykl produkcji wszystkich elementów składowych ula ze styropianu, miodarek kasetonowych i radialnych.

Odbyło się również spotkanie z przedstawicielem firmy podczas którego nastąpiła wymiana poglądów i sugestii dotyczących funkcjonalności oferowanego firmę sprzętu.

Pszczelarze Lubuscy odwiedzili trzy pasieki rodzinne, które stanowią z powodzeniem jedyne źródło utrzymania rodziny. Zapoznali się z ich organizacją wewnętrzną i zakresem działalności.

Na zakończenie wyjazdu studyjnego pszczelarze uczestniczyli w XXXVII Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza w Bielsku Białej, gdzie mieli możliwość na wystawie pszczelarskiej zapoznania się z najnowszymi technologiami w zakresie chowu pszczół jak również organizacji gospodarki pasiecznej oraz najnowszymi trendami pszczelarstwa na świecie.

Wyjazd studyjny 2019

Przebieg obchodów Święta Pszczelarza w Żarach

W dniu 08.12.2019 roku odbyły się uroczystości obchodów Święta Pszczelarza dla członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Żarach i ich Rodzin.

O godzinie 1130 w Kościele pw Najświętszego Serca Pana Jezusa pszczelarze z rodzinami uczestniczyli w Mszy Świętej ofiarowanej w ich intencji. Podczas Mszy ks Krzysztof Kwaśnik proboszcz parafii poświęcił rzeźbę Świętego Ambrożego patrona pszczelarzy, którą wykonał dla naszego Koła pan Henryk Domaradzki rzeźbiarz z Bieniowa.

Po zakończeniu Mszy w Kościele przeszliśmy za naszym sztandarem do Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego na dalszy ciąg uroczystości.

Spotkanie w Ratuszu rozpoczęło się dzieleniem opłatkiem i złożeniem życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego 2020 Roku.

Podczas spotkania przy kawie wyróżniającym się pszczelarzom wręczono związkowe odznaczenia, które w imieniu Prezesa Lubuskiego Związku Pszczelarzy przekazał obecny na uroczystości skarbnik pan Bogusław Dubiel.

Za wzorową pracę i zaangażowanie na rzecz Rejonowego Koła Pszczelarzy w 2019 roku, pszczelarzom i ich żonom Zarząd Koła przydzielił podziękowania w postaci dyplomów i nagród rzeczowych.

Prezes Zarządu RKP Edward Łyba otrzymał od Wójta Gminy Żary talon w wysokości 2000 złotych na zakup krzewów i drzewek miododajnych a pszczelarze z gminy Lipinki Łużyckie na zakup drzewek miododajnych  do zasadzenia na ich terenie.

Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.

W naszych uroczystościach brali udział przedstawiciele lokalnych samorządów, z którymi Koło współpracuje.
Obecni byli:
Danuta Madej – Burmistrz Miasta Żary
Małgorzata Issel – Wicestarosta Powiatu Żarskiego
Michał Morżak – Wójt Gminy Lipinki Łużyckie
Mariusz Strojny – Wójt Gminy Przewóz
Leszek Mrożek – Wójt Gminy Żary (w zastępstwie Przewodniczący RG)
Paweł Skrzypczyński – Prezes Towarzystwa Upiększania Miasta
Robert Nowaczyński – Dyrektor CKZiU w Żarach

Edward Łyba – Prezes RKP w Żarach