Nowoczesne technologie w pszczelarstwie

Sprawozdanie z realizacji operacji pt: „Nowoczesne technologie w pszczelarstwie” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019
W dniach 19-22 września 2019r. 40 osobowa grupa pszczelarzy województwa lubuskiego realizowała operację pt.: ,,Nowoczesne technologie w pszczelarstwie” w formie wyjazdu studyjnego.
Celem operacji była wymiana wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii stosowanych w pszczelarstwie.
Pszczelarze podczas wyjazdu studyjnego:
– mieli okazję zobaczyć i uzyskać niezbędne informacje w zakresie stosowanych nowoczesnych technologii w działalności pszczelarskiej;
– mieli możliwość bezpośredniego kontaktu i wymiany poglądów z producentami, wytwórcami i przedsiębiorcami, którzy działają na rzecz innowacyjności w pszczelarstwie;
– mieli okazję zobaczyć i ocenić przydatność oraz możliwość zastosowania w swojej pasiece nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania i dystrybucji produktów pszczelich;
– mieli okazję bezpośredniego kontaktu z osobami, których główną działalnością i źródłem utrzymania jest chów pszczół lub działalność gospodarcza na rzecz pszczelarzy a także zaobserwować ich wpływ na rozwój wsi i tworzenie miejsc pracy.

Podczas wyjazdu studyjnego pszczelarze odwiedzili: Gospodarstwo Pasieczne ,,Sądecki Bartnik” w miejscowości Stróże. ,,Sądecki Bartnik” jest firmą wielobranżową w której prowadzona jest pasieka towarowa (1500 rodzin pszczelich), towarowa hodowla matek pszczelich oraz działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu hurtowni sprzętu pszczelarskiego, sprzedaży miodu i innych produktów pszczelich, prowadzenia nowoczesnego laboratorium badania jakości produktów pszczelich, a także usług w zakresie działalności agroturystycznej (noclegowej, gastronomicznej), poza tym Bartnik Sądecki oferuje zwiedzanie skansenu pszczelarskiego oraz daje możliwość sprawdzenia leczniczego wpływu na układ oddechowy atmosfery ulowej po pobyt w domkach do apiterapii. LZP nawiązał współpracę z Laboratorium Analityki Produktów Pszczelich Bartnika Sądeckiego w zakresie badania jakości produktów pszczelich.

Pszczelarze odwiedzili Przedsiębiorstwo Łysoń, które zatrudnia ponad 300 pracowników ze wsi Klecza Dolna i okolic – największego pracodawcę w okolicy. Firma Łysoń zajmuję się produkcją uli styropianowych, sprzętu pszczelarskiego oraz całych linii technologicznych do odsklepiania, wirowania, rozlewania i pakowania miodu. Uczestnicy zobaczyli cykl produkcji wszystkich elementów składowych ula ze styropianu, miodarek kasetonowych i radialnych.

Odbyło się również spotkanie z przedstawicielem firmy podczas którego nastąpiła wymiana poglądów i sugestii dotyczących funkcjonalności oferowanego firmę sprzętu.

Pszczelarze Lubuscy odwiedzili trzy pasieki rodzinne, które stanowią z powodzeniem jedyne źródło utrzymania rodziny. Zapoznali się z ich organizacją wewnętrzną i zakresem działalności.

Na zakończenie wyjazdu studyjnego pszczelarze uczestniczyli w XXXVII Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza w Bielsku Białej, gdzie mieli możliwość na wystawie pszczelarskiej zapoznania się z najnowszymi technologiami w zakresie chowu pszczół jak również organizacji gospodarki pasiecznej oraz najnowszymi trendami pszczelarstwa na świecie.

Wyjazd studyjny 2019