Lubuski Związek Pszczelarzy

Tradycje pszczelarskie na ziemi Lubuskiej sięgają średniowiecza. Śmiało można powiedzieć, iż był to region mlekiem i miodem płynący. W późniejszym okresie duży wkład w propagowanie pszczelarstwa i jego rozwój wnieśli repatrianci z Kresów wschodnich, którzy osiedli na naszych terenach. Bukowina Bobrzańska, Żary, Żagań, Zielona Góra, Krosno, Kożuchów, Szprotawa i inne regiony ziemi Lubuskiej. Były to ciężkie czasy nie tylko dla pszczelarstwa.
Nie było miodarek i sprzętu pszczelarskiego. Pszczelarze dawali sobie radę. Miód był wyciskany z plastrów.
Pasję obcowania z przyrodą oraz pszczołami dzielili z co raz większą liczbą osób. Pszczelarzy nie odstraszała ciężka praca, i żądła pszczół. Tradycje pszczelarskie zaczęły przechodzić z ojca na syna. Pszczelarze doszli do wniosku, iż w jedności siła. Zrzeszali się w Koła. Powstawały także spółdzielnie pszczelarskie.
W latach 60-tych powstał Wojewódzki Związek Pszczelarski w Zielonej Górze. Przechodził on swoje wzloty i upadki. Dziś jest to zrzeszenie, którego członkami są pszczelarze, działający po swoje terenowe Koła Pszczelarzy aktualnie jest to 20 Kół z 699 członkami posiadającymi 18055 tyś rodzin pszczelich.
Celem Związku jest propagowanie rozwoju pszczelarstwa i ochrony środowiska naturalnego. Reprezentowanie i ochrona interesów oraz godności i dobrego imienia pszczelarzy.
Działalność Związku opiera się na społecznej pracy ogółu członków oraz na dobrowolnych składkach członkowskich.
Praca Zarządu oparta jest na Statucie, który zatwierdzony jest Walne Zgromadzenie Członków. Wybory władz zgodnie ze statutem odbywają się co 4 lata.

Obecnie wybrany Zarząd:

Lesław Tetera -Prezes Zarządu tel: 699704755

Stanisław Baer – Wice Prezes tel: 698342011

Jerzy Gorsiak – Wice Prezes tel: 698762991

Bogusław Dubiel – Skarbnik tel: 691205918

Bogumił Stasiak – Sekretarz tel: 605854239