OFERTY - LUBUSKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY

Idź do spisu treści

Menu główne:

OFERTY

Przedstawiamy oferty zakupu matek na rok 2018 - przesłane do Nazego Związku.
 PASIEKA HODOWLANA - mgr inż. Maria WILDE
10-713 Olsztyn, ul. Księżycowa 8
e-mail: poczta@pasiekawilde.pl, tel. (89) 5240323, tel. kom. 605036181
__________________________________www.pasiekawilde.pl_______________________________________

Oferta na matki i odkłady pszczele na 2018 rok
rasa KRAINKA linia KORTÓWKA

NIEUNASIENIONA – 25 zł
UNASIENIONA na pasieczysku czerwiąca – 75 zł
INSEMINOWANA bez sprawdzonego czerwienia:
UŻYTKOWA – 75 zł REPRODUKCYJNA – 200 zł
INSEMINOWANA czerwiąca:
UŻYTKOWA – 150 zł REPRODUKCYJNA – 300 zł

ODKŁAD - 3 plastry czerwiu + 1 węza (jedynie ramka wielkopolska - tylko odbiór własny)
z matką UŻYTKOWĄ – 250 zł
z matką REPRODUKCYJNĄ – 500 zł

ODKŁAD WCZESNY – termin realizacji około połowy maja – 350 zł
z matką ubiegłoroczną czerwiącą użytkową - 3 plastry czerwiu + 1 węza
jedynie ramka wielkopolska - tylko odbiór własny


CHARAKTERYSTYKA KRAINKI LINII „KORTÓWKA”

Pochodzi ze Schwarzwaldu (Południowe Niemcy), od bardzo dobrego pszczelarza i hodowcy Willy Strauba, który selekcjonował ją na bardzo wczesny rozwój w celu maksymalnego wykorzystania wczesnych pożytków z mniszka lekarskiego oraz występującej późno spadzi. Ze względu na swoje wybitnie pozytywne właściwości została sprowadzona do Instytutu Pszczelnictwa w Oberursel w Niemczech, gdzie udoskonalano jej genotyp, stosując sztuczne unasienianie. Selekcjonowana w Polsce już od ponad 25 lat, gdzie szybko i znakomicie przystosowała się do warunków klimatyczno-pożytkowych kraju. Pszczoły są duże, jasno ubarwione, wybitnie łagodne, mało ruchliwe, bardzo dobrze trzymające się plastrów. Mają tendencję do ograniczania matek w czerwieniu, co powoduje, że są wyjątkowo miodne nawet przy słabych pożytkach. Mają tendencję do cichej wymiany, w ulu często czerwią dwie matki. Zimują bardzo dobrze. Charakteryzują się wyjątkowo dużą dynamiką rozwoju co powoduje że już na pożytki wczesnowiosenne uzyskują bardzo dużą siłę, mimo iż wiosną późno podejmują czerwienie. Jest to najbardziej plenna populacja pszczół w naszej pasiece. Nadają się szczególnie do pasiek intensywnie prowadzonych, wykorzystujących co najmniej kilka pożytków w sezonie. Bardzo dobre cechy tej pszczoły najlepiej wykorzystać można w ulach stojakach. Łatwiej w nich bowiem kierować intensywnym rozwojem rodzin. Wyróżniającą cechą tej populacji jest utrzymywanie dużej aktywności lotnej pszczół przez cały dzień. Jest wybitna także pod względem dużej produkcji pyłku. Od selekcjonowanych rodzin na tę cechę pozyskiwaliśmy nawet powyżej 15 kg obnóży pyłkowych w sezonie.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego