KURSY - LUBUSKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY

Idź do spisu treści

Menu główne:

KURSY


Zarząd Lubuskiego Związku Pszczelarzy
W Zielonej Górze SERDECZNIE ZAPRASZA 
na szkolenie:w dniach: 20-21.01.2018r.; 27-28.01.2018r.
Temat: „ Zrównoważona gospodarka pasieczna 
– nowe spojrzenie na hodowlę pszczół w gospodarstwie pasiecznym”
MIEJSCE SZKOLENIA: LODR KALSK
Szczegółowe informacje wraz z kartami zgłoszenia 
zostały przesłane do lokalnych kół pszczelarskich

PROGRAM SZKOLENIA 40(sobota i niedziela po 10 godz.)

Dr Krzysztof Olszewski
Gospodarka pasieczna w różnych typach uli 2 godz.
Najważniejsze prace w pasiece w ciągu roku pasiecznego 2godz.
Prace hodowlane a intensyfikacja gospodarki pasiecznej. 2 godz.

Prof. Jerzy Demetraki - Paleolog
Pszczoły i ludzie. 3 godz.
Biologia pszczół i życie rodziny pszczelej 4godz.

mgr inż. Bożena Stępień
Aktualne przepisy dotyczące sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego
(w tym przepisy dot. opodatkowania ). 4 godz.
Marketing produktów pszczelich w gospodarstwie pszczelarskim 3 godz.

dr n. wet. Marek W. Chmielewski
Przyczyny wymierania owadów zapylających na przykładzie pszczół miodnych 2 godz
Problemy związane z zakażeniami bakteryjnymi czerwia pszczoły miodnej
i sposoby ich rozwiązywania. 3 godz.
Rejestrowane i nie rejestrowane produkty leczniczych (MVP) w zwalczaniu
inwazji Varroa destructor, skuteczność postępowania a jakość pozyskiwanych
produktów pszczelich - miodu, pyłku, wosku, propolisu i mleczka pszczelego 1 godz
Powinności ustawowe pszczelarza w przeciwdziałaniu chorobom pszczół
- zasady zwalczania chorób zakaźnych i inwazyjnych. 1 godz.

mgr Mariusz Chachuła
Racjonalna gospodarka pasieczna przy wykorzystaniu pszczoły Buckfast 3 godz.
Wychów matek pszczelich w pasiece hodowlanej i na własne potrzeby 2 godz.
Wielkotowarowa produkcja matek pszczelich 2godz

mgr inż. Jarosław Stępień
Pożytki nektarowe i spadziowe w warunkach Polski. 3 godzin
Prowadzenie produkcji roślinnej na potrzeby gospodarstwa pasiecznego 3godzin

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego